Członkowie klubu

Kowalewski Tomasz
Garczyński Marek
Kruczyński Kacper
Długoszewski Mateusz
Podkalicki Robert
Dudzic Joanna
Pluta Bartek
Śledź Sebastian
Pokusa Rafał
Rabczyński Bartosz
Olesiuk Wojciech
Olesiuk Bartosz
Olesiuk Tymoteusz
Lewandowski Rafał
Szkudlarek Tomasz
Bernakowski Robert
Sońta Robert
Kuiński Tomasz
Lenkiewicz Łukasz
Iliuczyk Mariusz
Ratajczyk Rafał
Barański Radosław
Wiśniewski Grzegorz
Wiśniewski Leean
Szkop Maciej

Zarząd:

Prezes: Mateusz Dudzic
Vice Prezes: Jarosław Poniatowski
Członek Zarządu: Tomasz Kowalewski

Honorowi członkowie klubu:

Maciej Sargalski, Robert Podkalicki