Dołącz do nas

Przynależność do Sekcji Modelarstwa Kołowego wiąże się z członkostwem w Stowarzyszeniu Auto-Klub. Każdy członek SMK AK jest zobowiązany przestrzegać Statutu AK i Regulaminu SMK. Ma prawa i obowiązki wynikające z obu dokumentów. Aby zostać członkiem Sekcji Modelarstwa Kołowego należy:

1. Pobrać deklarację.
2. Wypełnić i przekazać dokument członkowi zarządu SMK.
3. Opłacić składkę roczną zgodnie z informację poniżej na konto zawarte w deklaracji członkowskiej.

Opłata członkowska roczna wynosi: 250zł dla osób > 18lat, 125zł dla juniorów między 14-18lat oraz bezpłatnie dla <14 (pod opieką rodziców którzy są członkami klubu). W ramach przedstawionych wcześniej składek członkowie klubu zobowiązani są o uczestniczenia w pracach na torze w wymiarze min 75% obecności w wyznaczonych terminów prac. Można też wybrać składkę roczną w wysokości 450zł – w ramach tej składki rocznej członkowie nie są zobowiązani do uczestniczenia w pracach, posiadają natomiast te same przywileje.

Składkę należy opłacić do końca marca na konto klubowe. Osoby wpłacające składkę za 2018 prosimy o wysłanie informacji o dokonaniu wpłaty składki członkowskiej na adres: mateusz.dudzic@gmail.com

Informujemy, że zamki na torze zostały wymienione. Zgodnie z ustaleniami klucze otrzymają wszyscy członkowie, którzy opłacili składkę. Klucze zostaną rozdane w trakcie spotkań na torze.

Jeśli masz pytania to pisz na e-mail: mateusz.dudzic@gmail.com