Tor

Tor SMK Szczecin aktualny layout.


Podłoże: glina

Długość: około 250 metrów

Szerokość: 4m